6Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses