47En Nathanael zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem: Kom en zie.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses