44Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses