36En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses