26Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses