18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses