13Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses