13En leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses