19De Farizeen dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses