17Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses