24De aarde wordt gegeven in de hand des goddelozen; Hij overdekt het aangezicht harer rechteren; zo niet, wie is Hij dan?  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses