22Dat is een ding, daarom zeg ik: Den oprechte en den goddeloze verdoet Hij.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses