17Want Hij vermorzelt mij door een onweder, en vermenigvuldigt mijn wonden zonder oorzaak.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses