9Uit de binnenkamer komt de wervelwind, en van de verstrooiende winden de koude.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses