15Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen?  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses