37 1Ook beeft hierover mijn hart, en springt op uit zijn plaats.   2Hoort met aandacht de beweging Zijner stem, en het geluid, dat uit Zijn mond uitgaat!   3Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.   4Daarna brult Hij met de stem; Hij dondert met de stem Zijner hoogheid, en vertrekt die dingen niet, als Zijn stem zal gehoord worden.   5God dondert met Zijn stem zeer wonderlijk; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet.   6Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde; en tot den plasregens des regens; dan is er de plasregen Zijner sterke regenen.   7Dan zegelt Hij de hand van ieder mens toe, opdat Hij kenne al de lieden Zijns werks.   8En het gedierte gaat in de loerplaatsen, en blijft in zijn holen.   9Uit de binnenkamer komt de wervelwind, en van de verstrooiende winden de koude.   10Door zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden.   11Ook vermoeit Hij de dikke wolken door klaarheid; Hij verstrooit de wolk Zijns lichts.   12Die keert zich dan naar Zijn wijzen raad door ommegangen, dat zij doen al wat Hij ze gebiedt, op het vlakke der wereld, op de aarde.   13Hetzij dat Hij die tot een roede, of tot Zijn land, of tot weldadigheid beschikt.   14Neem dit, o Job, ter ore; sta, en aanmerk de wonderen Gods.   15Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen?   16Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, Die volmaakt is in wetenschappen?   17Hoe uw klederen warm worden, als Hij de aarde stil maakt uit het zuiden?   18Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?   19Onderricht ons, wat wij Hem zeggen zullen; want wij zullen niets ordentelijk voorstellen kunnen vanwege de duisternis.   20Zal het Hem verteld worden, als ik zo zou spreken? Denkt iemand dat, gewisselijk, hij zal verslonden worden.   21En nu ziet men het licht niet als het helder is in den hemel, als de wind doorgaat, en dien zuivert;   22Als van het noorden het goud komt; maar bij God is een vreselijke majesteit!   23Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden; Hij is groot van kracht; doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet.   24Daarom vreze Hem de lieden; Hij ziet geen wijzen van harte aan.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses