6Zou Hij naar de grootheid Zijner macht met mij twisten? Neen; maar Hij zou acht op mij slaan.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses