4Zult gij niet van nu af tot Mij roepen: Mijn Vader! Gij zijt de leidsman mijner jeugd!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses