23Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israels heil!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses