11Dies de HEERE tot mij zeide: De afgekeerde Israel heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses