30Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven; een ieder mens, die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses