24En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen te zamen daarin wonen; de akkerlieden, en die met de kudde reizen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses