9Zo zegt de HEERE: Alzo zal Ik verderven de hovaardij van Juda, en die grote hovaardij van Jeruzalem.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses