8Want Hij zeide: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzo is Hij hun geworden tot een Heiland.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses