7Gij stelt uw leger op een hogen en verhevenen berg; ook klimt gij derwaarts op, om slachtoffer te offeren.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses