1Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses