6Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses