5Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; de HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te verderven.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses