16Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses