18Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses