15En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses