12Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses