20Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses