16Daarom offert hij aan zijn garen, en rookt aan zijn net; want door dezelve is zijn deel vet geworden, en zijn spijze smoutig.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses