14En waarom zoudt Gij de mensen maken, als de vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft?  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses