38Maar gij zult trekken naar het huis mijns vaders, en naar mijn geslacht, en zult voor mijn zoon een vrouw nemen!
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses