20Nog zegt gij: De weg des Heeren is niet recht; Ik zal ulieden richten, een ieder naar zijn wegen, o huis Israels!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses