2Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses