9Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses