6Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses