2Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses