15En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses