9Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen, die krankheden hadden in het eiland, en werden genezen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses