4En die daarbij stonden, zeiden: Scheldt gij den hogepriester Gods?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses