26Claudius Lysias aan den machtigsten stadhouder Felix groetenis.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses