2Maar de hogepriester Ananias beval dengenen, die bij hem stonden, dat zij hem op den mond zouden slaan.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses