12Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses