19En Asahel jaagde Abner achterna; en hij week niet, om van achter Abner ter rechterhand of ter linkerhand af te gaan.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses