11Het getal nu der dagen, die David koning geweest is te Hebron, over het huis van Juda, is zeven jaren en zes maanden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses