36En de dagen, die Jehu over Israel geregeerd heeft in Samaria, zijn acht en twintig jaren.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses